Budowa dwutorowej linii
elektroenergetycznej 400 kV
Bydgoszcz Zachód – Piła KrzewinaAKTUALNOŚCI

kwiecień 2017 R.

Wykonawca linii wykonał 40 fundamentów słupowych. moremarzec 2017 R.

Pierwsze fundamenty

Wykonawca przygotował pierwsze fundamenty pod stanowiska słupów. more22 lutego 2017 R.

Jednogłośnie w Sicienku

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. more7 lutego 2017 R.

Spotkania przed rozpoczęciem budowy

Trwają spotkania wykonawcy linii ze starostami, burmistrzami i wójtami gmin na trasie inwestycji. more


ZOBACZ WSZYSTKIE
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak będzie wyglądać procedura przyznawania odszkodowań i opłat z tytułu ustanowienia służebności przesyłu?

Procedura przyznawania odszkodowań składa się z trzech etapów moreJakie będą uciążliwości dla mieszkańców, właścicieli działek w okolicy, w związku z budową linii?

Całość inwestycji będzie tak realizowana, aby minimalizować wszelkie uciążliwości towarzyszące budowie linii. Przedmiotem szczególnej troski jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz dbałość o nienaruszanie środowiska naturalnego. more


ZOBACZ WSZYSTKIE


PUBLIKACJE

Folder o inwestycjimoreOchrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Informator dla administracji samorządowejmore


O INWESTYCJI
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. SELPOL SA PILE Elbud Kraków