Budowa dwutorowej linii
elektroenergetycznej 400 kV
Bydgoszcz Zachód – Piła KrzewinaAKTUALNOŚCI

9 czerwca 2017 R.

Kolejne słupy w kolejnych gminach

Wykonawca linii zmontował i postawił 16 słupów m. in. w gminach Nakło nad Notecią i Kaczory. moreczerwiec 2017 R.

Słupy nr 211, 212 i 213 w gminie Kaczory - zdjęcia. more30 maja 2017 R.

Uchwalony plan w Białych Błotach

Radni gminy przyjęli uchwałę o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. moremaj 2017 R.

Pierwsze słupy na linii Bydgoszcz Zachód i Piła Krzewina. more


ZOBACZ WSZYSTKIE
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak będzie wyglądać procedura przyznawania odszkodowań i opłat z tytułu ustanowienia służebności przesyłu?

Procedura przyznawania odszkodowań składa się z trzech etapów moreJakie będą uciążliwości dla mieszkańców, właścicieli działek w okolicy, w związku z budową linii?

Całość inwestycji będzie tak realizowana, aby minimalizować wszelkie uciążliwości towarzyszące budowie linii. Przedmiotem szczególnej troski jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz dbałość o nienaruszanie środowiska naturalnego. more


ZOBACZ WSZYSTKIE


PUBLIKACJE

Folder o inwestycjimoreOchrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Informator dla administracji samorządowejmore


O INWESTYCJI
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. SELPOL SA PILE Elbud Kraków